Home » Blog » Ćwiczenia biznesowe – wytyczne do pracy zaliczeniowej


Zawiadamiamy iż na programie Edukacja Innowacyjna i Symulacje Eksperymentalne zezwala się na następujące tematy do zaliczenia:

  • gra menedżerska : „Młodzież przyszłością Europy. Program Unii Europejskiej Młodzież w Działaniu w kontekście integracji europejskiej” oraz „Obserwacja obserwowanych zjawisk w modzie XIX w. i XX wieku w Polsce”
  • gra menedżerska – „Stereotypy niemiecko-polskie” i „Powstanie Warszawskie we wspomnieniach i filmach”
  • symulacja słownikowa : „Globalizacja współczesnego świata” i Gry Strategiczne i „Patologie i dewiacje społeczne jako wyzwania współczesnego społeczeństwa”
  • symulacja biznesowa : „Projekt trasy samochodowej „Szlakiem prawosłwnych cerkwi na Lubelszczyźnie”” oraz „Przestepczość komputerowa problemy współczesnego świata”
  • gra komunikacyjna – „Globalizacja a dialog miedzykulturowy z perspektywy twórczości Ryszarda Kapuścińskiego” i „Atrakcyjność turystyczna Antwerpii”
  • symulacja strategiczna : „Od tradycji pogańskiej do kultury chrześcijańskiej Europy środkowo-wschodniej. Działalność chrystianizacyjna Cyryla, Metodego i św. Wojciecha” oraz „Obecność Tomasza Mana w polskiej kulturze dwudziestowiecznej na wybrabych przykładach”
  • gra kreatywna – „Venatio – krwawa rozgrywka w starożytnym Rzymie” i „Sport w mediach. Relacje z zawodów sportowych”
  • symulacja komunikacyjna – „Wizerunek kobiety idealnej w wywiadach zamieszczonych w prasie kobiecej” i „Kuba od XVI do XX wieku w piśmiennictwie polskim”
  • symulacja słownikowa – „Stereotypy polsko-hiszpańskie” oraz „Między artyzmem a sukcesem. Problematyka historyczna w filmach Andrzeja Wajdy”