Home » Blog » Czemu stres negatywnie wpływa na pracowników.

Chodzenie na zwolnienia lekarskie przez choroby stanowi ogromny problem zarówno dla pracodawców, jak również naszego ZUSU. W czasie zwolnienia lekarskiego taka osoba nie będzie wykonywać swoich obowiązków zawodowych, ale należy mu się również za ten czas wynagrodzenie w odpowiedniej wysokości. Do określonej ilości dni na zwolnieniu płaci je pracodawca, a później taki obowiązek przejmuje ZUS.

W chronieniu przed chorobami pracowniczymi niezwykle ważna jest prewencja, z takich też powodów w takie działania niejednokrotnie angażuje się również Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z istotniejszych obszarów, w których podjęto tego typu działania, jest zapobieganie negatywnym skutkom stresu zawodowego pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowano liczne warsztaty i szkolenia związane z takimi zagadnieniami.

Właściciele firm w zakresie tego projektu mogą skorzystać poza tym z licznych narzędzi, które pozwolą oszacować skalę ryzyka w firmach, które do nich należą. Dzięki takiej analizie można będzie zainicjować właściwe działania zapobiegające, a poza tym wdrożyć profilaktycznie środki chroniące przez pojawieniem się stresu związanego z pracą.

Jak można zobaczyć po statystykach, ten właśnie czynniki to jeden z występujących najczęściej powodów chorób pracowników. Ocenia się, że więcej niż połowa zwolnień lekarskich będzie efektem postępujących problemów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużą presją w miejscu pracy. Jedynie zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego są częściej zgłaszane pośród problemów z pracą zawodową.

Zbyt długo trwający stres negatywnie się odbija na rozmaitych obszarach naszego życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale również i osobistej. Często powoduje rosnące kłopoty z fizycznym i psychicznym zdrowiem, a pozostawiony bez leczenia może się stać przyczyną bardziej poważnych chorób. Długotrwałe narażenie na duży stres może się nawet skończyć depresją albo nerwicą.

Pracownicy niejednokrotnie nie są nawet świadomi, ile niepożądanych skutków może dla nich nieść życie w stresujących warunkach. Skutki takiej sytuacji będą się także odbijać na działaniu firmy, ponieważ zmniejsza się produktywność i zadowolenie, a rośnie ilość zwolnień chorobowych oraz wypadków.