Home » Blog » Czy automatyzacja pracy ma wpływ na poziom bezrobocia.

Ostatnie kilka miesięcy to poprawiająca się sytuacja na rynku pracy – widać po danych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy, bezrobocie osiągnęło najniższy od 1991 roku poziom. W październiku bieżącego roku miało wartość około ośmiu procent, a spadki widoczne były w prawie wszystkich województwach. Tego typu sytuacja oznaczać będzie dla pracodawców, że będą oni mieli pewne problemy z zatrudnieniem odpowiednich ludzi.

Z pewnością sytuacja tego typu jest widoczna w branżach technologicznych, tam już od paru lat pracujący tam ludzie mają świadomość tego, że to właśnie oni mogą dyktować. Lecz taka sytuacja ma ostatnio miejsce w coraz większej ilości branż, także w obszarach, w jakich jeszcze do niedawna warunki dyktowali pracodawcy.

Tego typu sytuacja jest bardzo korzystna nie tylko dla zatrudnianych pracowników, lecz również dla całości gospodarki, którą pomoże napędzić odpowiedni wzrost wypłat. Oprócz tego coraz większe znaczenie mają dodatkowe benefity, jakimi kusi się pracowników. Zaliczyć do nich między innymi można karty sportowe, prywatną opiekę medyczną czy ubezpieczeniowe pakiety dla pracownika i jego rodziny.

Co ważne, tendencje w naszym kraju są całkowicie inne, niż w reszcie świata, gdzie obserwuje się regularny wzrost wysokości bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja Pracy prognozuje, że w roku 2017 ogólna ilość osób pozostających bez pracy może osiągnąć poziom powyżej dwustu milionów. Najważniejszym powodem takiego stanu rzeczy jest pogorszenie sytuacji gospodarczej.

Pomimo tez wielu ludzi, technologiczny rozwój i coraz większa automatyzacja nie wpływają zbyt mocno na wysokość bezrobocia. Hasła tego typu słyszy się często od dwustu lat, a nadal mimo pojawienia się wielkiej liczby najróżniejszych urządzeń pracownicy cały czas są potrzebni. Natomiast rzeczywiście tak jest, że nowoczesne rozwiązania technologiczne mogą spowodować wymieranie pewnych profesji i powstawanie innych.

Liczba nowych zawodów w ostatnim czasie rośnie bardzo dynamicznie, albo w bezpośredni sposób one korzystają z nowoczesnych technologii, albo zapewniają jej obsługę na odpowiednim poziomie. Dlatego też coraz bardziej zaczyna być widoczna decentralizacja zatrudnienia i większa elastyczność pracowników, którzy chcąc mieć atrakcyjne zajęcie inwestować powinny w swój rozwój i nie bać się zmian.