Home » Blog » Czy automatyzacja pracy ma wpływ na poziom bezrobocia.

Ostatni okres czasu to polepszająca się sytuacja na rynku pracy – jak pokazują dane udostępnione przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie osiągnęło najniższy poziom od 1991 roku. W październiku bieżącego roku wynosiło 8,2 procenta, a spadki zanotowano aż w 14 województwach. Taka sytuacja oznaczać będzie dla pracodawców, że mogą mieć oni coraz więcej problemów ze znalezieniem odpowiednich ludzi.

Z pewnością sytuacja tego typu jest mocno widoczna w branżach związanych z nowymi technologiami, tam już od kilku lat pracownicy są świadomi tego, że to właśnie oni mogą dyktować. Jednak bardzo podoba sytuacja pojawia się ostatnio w zupełnie nowych branżach, także w obszarach, w których jeszcze do niedawna z pracą było bardzo różnie.

Taka sytuacja będzie korzystna nie tylko dla zatrudnianych pracowników, ale także dla gospodarki, którą pomoże napędzić odpowiedni wzrost pensji. Oprócz tego coraz większe znaczenie mają pozapłacowe dodatki, jakimi kusi się pracowników. Zaliczyć do nich między innymi można karnety do obiektów sportowych, prywatną opiekę medyczną czy pakiety ubezpieczeniowe dla pracowników i ich rodzin.

Co ciekawe, w naszym kraju trendy przedstawiają się zupełnie inaczej, niż w innych krajach, gdzie jest obserwowany regularny wzrost bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja Pracy prognozuje, że w roku 2017 liczba ludzi bez pracy może osiągnąć poziom nawet 200 milionów. Najważniejszą przyczyną tego typu problemów jest gorsza sytuacja gospodarcza.

Pomimo opinii wielu ludzi, technologiczny rozwój i coraz większa automatyzacja nie mają wielkiego wpływu na poziom bezrobocia. Tego typu hasła można usłyszeć już od dwustu lat, a w dalszym ciągu mimo wykorzystywania wielu urządzeń i maszyn ludzie nadal są potrzebni. Faktem jest natomiast to, że nowoczesne rozwiązania technologiczne powodują wymieranie niektórych zawodów i powstawanie zupełnie nowych.

Ich liczba w ostatnim czasie rośnie bardzo dynamicznie, albo korzystają one w bezpośredni sposób z technologii, albo będą zapewniać jej odpowiednią obsługę. Z tego też powodu widoczna jest coraz bardziej decentralizacja zatrudnienia i większa elastyczność zatrudnionych osób, które chcąc mieć atrakcyjne zajęcie inwestować powinny w swój rozwój i nie obawiać się zmian.