Home » Blog » Czy nowoczesne technologie mają ma wpływ na ilość bezrobotnych.

Ostatni okres czasu to poprawiająca się sytuacja na rynkach pracy – widać po danych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy, bezrobocie osiągnęło najniższy poziom od 1991 roku. W październiku bieżącego roku wynosiło niewiele ponad 8 procent, a spadki widoczne były aż w 14 województwach. Taka sytuacja dla pracodawców będzie oznaczała, że mogą pojawić się u nich problemy z zatrudnieniem dobrych pracowników.

Na pewno taka sytuacja ma miejsce w technologicznych branżach, tam już od paru lat pracujący tam ludzie mają świadomość tego, że stawianie warunków jest po ich stronie. Jednak taka sytuacja pojawia się ostatnio w coraz większej ilości branż, również w obszarach, w jakich całkiem niedawno jeszcze warunki dyktowali pracodawcy.

Taka sytuacja jest korzystna nie tylko dla pracowników, lecz również dla całości gospodarki, jaką będzie rozruszał odpowiedni wzrost wynagrodzeń. Dodatkowo coraz większe znaczenie mają dodatkowe benefity, którymi kusi się pracowników. Zaliczyć do nich między innymi można karnety do obiektów sportowych, opiekę zdrowotną czy pakiety ubezpieczeniowe dla pracownika i jego rodziny.

Co ważne, trendy w naszym kraju są całkowicie inne, niż w innych krajach, gdzie obserwuje się ciągły wzrost bezrobocia. Jak pokazują światowe dane już w tym roku liczba ludzi nie mających stałego zatrudnienia może sięgnąć poziomu powyżej dwustu milionów. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest gorsza koniunktura gospodarcza.

Wbrew opiniom wielu ludzi, rozwój technologiczny i coraz większa automatyzacja nie mają wielkiego wpływu na wysokość bezrobocia. Takie hasła często się słyszy od dwustu lat, a w dalszym ciągu pomimo pojawienia się dużej liczby najróżniejszych maszyn pracowników nic nie zastąpi. Natomiast faktycznie tak jest, że zaawansowane rozwiązania technologiczne mogą spowodować znikanie niektórych profesji i tworzenie się innych.

Liczba nowych zawodów w ostatnim czasie rośnie bardzo dynamicznie, albo w bezpośredni sposób one korzystają z technologii, albo będą zapewniać jej obsługę na odpowiednim poziomie. Z tego też powodu widoczna jest coraz bardziej decentralizacja zatrudnienia i zwiększenie elastyczności pracowników, którzy chcąc mieć atrakcyjne zajęcie inwestować powinny w swój rozwój i nie obawiać się zmian.