Home » Blog » Dlaczego stres negatywnie wpływa na pracowników.

Abstynencja pracowników z powodu chorób jest dużym problem zarówno dla firm i przedsiębiorstw, jak i społecznych instytucji. Przebywając na zwolnieniu lekarskim taka osoba nie wykonuje swoich obowiązków zawodowych, ale należy mu się dodatkowo za ten czas wynagrodzenie w odpowiednim wymiarze. Przy określonej liczby dni na zwolnieniu płaci je pracodawca, a następnie taki obowiązek przejmuje ZUS.

W zapobieganiu chorób pracowniczych ogromne znaczenie ma prewencja, z tego też powodu w takie działania niejednokrotnie angażuje się również PIP. Jednym z ważniejszych obszarów, w których podjęto tego typu działania, jest zapobieganie skutkom stresu zawodowego pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu przygotowano specjalistyczne szkolenia i warsztaty poświęcone takim zagadnieniom.

Pracodawcy w ramach tego projektu skorzystać będą mogli poza tym z licznych narzędzi, jakie pozwolą oszacować ryzyko w prowadzonych przez nich firmach. Tym sposobem można będzie podjąć należyte działania naprawcze, a dodatkowo zacząć wdrażać środki profilaktyczne zapobiegające pojawieniu się stresu związanego z pracą.

Jak pokazują statystyki, ten właśnie czynniki jest jednym z najczęściej występujących przyczyn pracowniczych chorób. Ocenia się, że blisko 60 procent lekarskich zwolnień będzie skutkiem postępujących problemów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużą presją w miejscu pracy. Tylko zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego są częściej zgłaszane wśród problemów z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Długotrwały stres może się bardzo negatywnie odbić na najrówniejszych płaszczyznach naszego życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Często powoduje powiększające się kłopoty ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, a zostawiony bez leczenia może się stać powodem bardziej poważnych chorób. Zbyt długie narażanie na warunki stresowe może się nawet zakończyć ciężką nerwicą czy depresją.

Pracownicy niejednokrotnie nie wiedzą nawet, jak niepożądane skutki niesie dla nich życie w stresujących warunkach. Skutki takiej sytuacji odbijają się także na działaniu firmy, bowiem znacznie się zmniejsza produktywność i zadowolenie, a rośnie ilość zwolnień chorobowych oraz wypadków.