Home » Blog » Dofinansowanie na warsztaty dla firm


Ogłaszamy że w ramach funduszu dofinansowań „Dolnoslaski Fundusz Strukturalny” do zaawansowanego etapu zaakceptowano niżej wymienione aplikacje:

 • zbudowanie elektronicznej e-platformy farmaceutycznej do prezentacji i wyszukiwania ofert aptek, hurtowni farmaceutycznych i producentów – treningi z przywództwa
 • zbudowanie mobilnej usługi informacji lokalnych Tu i Teraz – treningi negocjacyjne
 • Wykłady Biznesowe Na Śląsku – warsztaty miekkie
 • wypracowanie platformy umożliwiającej automatyczną publikację reklam mobilnych – treningi zamkniete
 • stworzenie portalu umożliwiającego bezobsługowe świadczenie usługi w postaci e-reklamy – treningi z konfliktów
 • wypracowanie serwisu aukcyjnego wspierającego cele charytatywne – szkolenia z przywództwa
 • stworzenie uniwersalnej platformy dla mobilnej dystrybucji interaktywnych produktów multimedialnych – treningi z przywództwa
 • progres importu w ZMM MAXPOL – szkolenia ze stresu
 • zwiększenie potencjału i unowocześnienie Firmy Geoinwest i partnerów biznesowych poprzez wdrożenie modelu B2B – warsztaty ze stresu
 • „Budowa Zespołu Inkubatorów Wysokich technologii – „Materiały i biomateriały” oraz „Technologie informacyjne i komunikacyjne” na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM” – treningi ze stresu
 • Badania i unowocześnienie metodyki współspalania w kotłach na paliwo stałe Vulcan 300 PKWiU: 282212-0030 Kotły centralnego ogrzewania, ogrzewane paliwem stałym – szkolenia handlowe
 • Badania nad usuwaniem związków złowonnych w zakładach tłuszczowych z wdrożeniem – treningi firmowe
 • BOOKOTEKAPL – zbudowanie elektronicznego serwisu umożliwiającego dostęp do treści książek w formie elektronicznej – treningi z zarządzania projektem
 • Centrum Biotechnologii produktów leczniczych Pakiet nowoczesnych biofarmaceutyków dla terapii i profilaktyki ludzi i zwierząt – treningi z obslugi klienta
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez uruchomienie nowoczesnych rozwiązań produkcji tektury i opakowań – szkolenia firmowe
 • Dywersyfikacja usług poprzez wprowadzenie innowacyjnej procedury modernizacji nasypów kolejowych i likwidacji osuwisk – warsztaty z przywództwa
 • Elektrochemiczne bioczujniki do detekcji aktywacji receptorów RAGE – rozwiązania taniej teranostyki – treningi z asertywności