Home » Blog » Gry integracyjne – kierunek prof. dr hab. Gut


Symulacje edukacyjne – wykaz na kurs:

 • Gry Biznesowe
 • Architektura drewnianych cerkiewek na Łemkowszczyźnie
 • Symulacje szkoleniowe , doc. E. Banaś
 • Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr – Badanie zarządzania projektów szkoleniowych szkoleniowych w ramach Działania 2.3 schemat a) SPO RZL 2004–2006
 • Kodeks narciarski. Wyd. II

 • Gry biznesowe , prof. dr hab. H. Aleksa
 • Na nartach – poradnik turysty narciarza
 • Ocena biznesowa wdrożonych programów z zakresu bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego realizowanych w projektach szkoleniowych konkursowych wyłonionych w ramach konkursów: nr WF_5.4.2_2_2008 oraz DWF_5.4.2_5_2010 – Tworzenie i wdrażanie programów z zakresu poradnictwa
 • Oszacowanie wartości wskaźników odzwierciedlających cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN
 • Przewodnik szkoleniowy VI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, cz. I
 • Wpływ wsparcia w ramach Działania 9.4 PO KL na poprawę jakości pracy szkoły ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia zawodowego oraz kształcenia na obszarach wiejskich
 • Ogólnopolski KonkursLiteracki „My w sprawie wartości”
 • 15 Konfrontacje Plastyczne Młodych Twórców
 • Tormentum – Eloa (405)sf
 • Deklaracja zasad prawa międzynarodowego – *.* (1273)
 • Belgariada (tom IV – Wieża czarów) – DAVID EDDINGS (1769)
 • Wisła – Stefan Żeromski (2338)
 • Kot wśród gołębi – Agatha Christie (3269)
 • Księga krwi (tom 1) – Clive Barker (3384)
 • Saga o ludziach lodu (tom 23) – Margit Sandemo (4301)
 • Wspomnienia z przyszłości – Erich von Daniken (4815)
 • O żołnierzu tułaczu – Stefan Żeromski (5874)
 • W poszukiwaniu siebie – John Powels (6544)
 • Wracaj – Cezary Czyżewski (6804)

 • Gry szkoleniowe , prof. G. Buballa