Home » Blog » Gry integracyjne – tematy do egzaminu


Zawiadamiamy iż na programie Dydaktyka Doswiadczalna i Gry Integracyjne zalecamy nizej wymienione książki do superwizji końcowej:

  • zabawa kreatywna : „Symbolika liturgiczna greckokatolicka w interpretacji Jana Złotoustego” i „Idea emancypacji u sufrażystek w XIX wieku”
  • gra strategiczna : „Treny Jana Kochanowskiego jako przyład idei cyklu poetyckiego” oraz „Giovanni Battista Piranesi – dokumentalista antycznego Rzymu”
  • gra kreatywna : „Doping w sporcie” i Gry Szkoleniowe oraz „Wizerunek wampira w sztuce filmowej na modelu postaci Drakuli stworzonej przez Brama Stokera”
  • symulacja biznesowa : „Monestyry jako symbol światowego dziedzictwa kulturowego wschodniego kościoła ortodoksyjnego” i „Atrakcyjność turystyczna okolic Wetliny i wpływ ruchu turystycznego na zmiany w środowisku”
  • zabawa strategiczna – „Hiszpańska dynastia. Luis Baunel, Carlos Saura i Pedro Ammodovar jako twórcy kina europejskiego” i „Atrakcyjność turystyczna wybranej miejscowości na danych źródłowych z Barcelony”
  • gra strategiczna : „Medytacje o sakramencie kapłaństwa w życiu i twórczości Karola Wojtyły” oraz „Kobiety w epoce elżbietańskiej”
  • gra zespołowa – „”Liryki lozańskie” jako ostatni szept Adama Mickiewicza” oraz „Zwierzę podmiotem czy przedmiotem prawa?”
  • gra biznesowa – „Dj i Vj. Dopasowanie muzyki do obrazu. Dopasowanie obrazu do muzyki” i „Album fotograficzny jako prywatne archiwum fotografii dokumentalnej”
  • zabawa językowa – „Zwycięzcy czy przegrani ? Językowe obrazy polskiej drużyny piłkarskiej na Mundialu 2006” oraz „Zmiany portretu kobiety w literaturze rosyjskiej XIX wieku”