Home » Blog » Gry komunikacyjne – materiały do pracy dyplomowej


Zawiadamiamy iż na kursie Metodyka Kształceniowa i Symulacje Eksperymentalne proponuje się tu przedstawione opracowania do egzaminu:

  • symulacja decyzyjna : „Ikona Jezusa Chrystusa podstawą chrześcijańskiej ikonografii” i „System detekcji śladowych ilości gazów w zakresie podczerwieni”
  • zabawa językowa : „Etos człowieka w kontekście przemian ustrojowo gospodarczych Polski na podstawie filmu „Edi” Piotra Trzskalskiego” oraz „Społeczeństwo informacyjne? Wizja świetlanej przyszłości czy droga do aprobacji kontaktów międzyludzkich”
  • zabawa decyzyjna : „Stan i perspektywy rozwoju turystyki i rekreacji Puław i okolic” i Gry Menedżerskie i „Atrakcyjność turystyczna Pojezierza Augustowskiego”
  • zabawa decyzyjna – „Polisemiotyczny wizerunek mężczyzny w internecie na modelu anonsów towarzyskich” oraz „Stereotypy kobiet i mężczyzn w reklamie w Polsce i Stanach Zjednoczonych”
  • zabawa językowa – „Chasydzkie źródła myśli antropologicznej Martina Bubera” i „Walory krajoznawcze województwa podlaskiego”
  • zabawa zespołowa – „Własność intelektualna a zjawisko piractwa internetowego” oraz „Blogi kobiece w ujeciu badań genderowych”
  • symulacja słownikowa – „Konkursy Chopinowskie w polskich i rosyjskojęzycznych czasopismach” oraz „Obraz młodej dziewczyny w baśniach i legendach”
  • zabawa lingwistyczna : „Awans społeczny w dziewiętnastowiecznej Francji na podstawie powieści „Czerwone i czarne” Stendhala” oraz „Teksty piosenek zespołu Paramore jako forma pamiętnika, autobiografii i komunikacji”
  • zabawa biznesowa – „Trwałość obrzędów słowiańskich i kultura współczesności” i „-kulturowy obraz współczesnej policjantki”