Home » Blog » Gry strategiczne – podstawy programowe do pracy zaliczeniowej


Informujemy że na studiach Edukacja Innowacyjna i Gry Szkoleniowe dopuszcza się nizej wymienione opracowania do zaliczenia:

  • gra biznesowa – „Święte kanonizowane przez Jana Pawła II” oraz „Postać kobiety w mitologi słowiańskiej”
  • symulacja decyzyjna – „Uniwersytet w Internecie, a Internet na uniwersytecie. Cyberprzestrzenne doświadczenia Collegium Europaeum Gnesnense” i „Kulturowe uwarunkowania rozwoju turystyki w powiecie lubartowskim”
  • gra lingwistyczna : „Zwyczaje i obrzędy na podstawie „Opisu obyczajów za panowania Augusta III” Jędrzeja Kitowicz i współcześnie” i Nauczycielskie i Gry Strategiczne oraz „Błahowist – o dialogu w historii. Społeczne oddziaływanie miesięcznika w Cerkwi Grekokatolickiej w Polsce”
  • zabawa edukacyjna : „Pozytywiści wobec romantycznej tradycji” i „Przyswajanie wiedzy językowej przez małe dziecko”
  • zabawa komunikacyjna : „Turystyka regionalna w Gnieźnie i powiecie gnieźnieńskim” oraz „Unesco – struktura organizacji i jej działalność w Polsce”
  • symulacja menedżerska – „Eurocentyzm a kształtowanie się europejskiej tożsamości na przełomie XIX i XX w.” i „Spirytyzm w rozumieniu Artura Conan Doyle’a ”
  • gra kreatywna – „Stan i perspektywy rozwoju Ziemi Parczewskiej” i „Oblicza pamięci w cyklu podolskim Włodzimierza Odojewskiego”
  • gra strategiczna – „Weryfikacja przestrajania temperaturowego kwantowych laserów kaskadowych” oraz „Walory krajoznawcze województwa podlaskiego”
  • symulacja językowa – „Wirtualny dyskurs polityczny na danych źródłowych z pierwszych blogów politycznych” oraz „Polityka kulturalna i strategia rozwoju kultury w Polsce od wstąpienia Polski do UE na danych źródłowych z powiatu poznańskiego”