Home » Blog » Gry strategiczne – zalecenia do zaliczenia


Zawiadamiamy iż na studiach Andragogika i Gry Doświadczalne zaleca się poniższe tematy do prezentacji zaliczeniowej:

  • zabawa decyzyjna – „Cenzura i ludzie cenzury w PRL-u. Struktura i działalność urzędów cenzorskich w latach 1965-1972” oraz „Ideał osobowy kobiety na modelu świetych kanonizowanych przez Kościoł katolicki”
  • gra językowa – „Gra komputerowa: naśladownictwo i odwzorowywanie świata realnego” i „Kultura stosów. Prześladowanie czarownic w Hiszpanii, Portugalii i Francji od XV w. do VIII wieku”
  • gra biznesowa : „Literatura polska poza zasięgiem cenzury 1944-1990” i Logistyczne Gry Menedżerskie i „Współczesny terroryzm w opiniach prasy polskiej. Uwarunkowania polityczno-socjologiczne ”
  • zabawa komunikacyjna : „”Poza miastem” „Londyn” jako antycypacja marketingu politycznego” i „Obraz kampani wyborczej kandydatów na urząd prezydenta RP w 2010 roku w świetle tygodnika „Poltyka” i „Tygodnika Powszechnego””
  • zabawa komunikacyjna – „Spaghetti – western jako gatunek filmowy” i „Rola kultury w różnych aspektach integracji europejskiej na Bałkanach”
  • symulacja słownikowa : „Tyranie w Grecji” i „Programowanie szlaków wędrówki turystycznej dla harcerskich obozów i wycieczek”
  • zabawa językowa : „Tragedia i poświęcenie pierwszych chrześcijan w „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza i „Rzymie za Nerona” Józefa Ignacego Kraszewskiego” i „Afrodyta/Wenus jako przykład przedstawienia wizerunku kobiety w literaturze i sztuce antycznej”
  • zabawa biznesowa : „Klasyka literacka w kinie – porównanie konkretnego dzieła orginalnego i jego adaptacji filmowej (Dracula) ” oraz „Fenomen popularności filmu „Miś” Stanisława Bareja”
  • zabawa słownikowa – „Negatywne skutki wpływu turystyki na środowisko przyrodnicze na przykładach z Polski” i „Językowy stereotyp blondynki”