Home » Moje szkolenia

Moje szkolenia

Oprócz projektowania gier realizuję szkolenia biznesowe, na które serdecznie zapraszam:

– Program szkolenia menedżerów kierująych zespołami rotobitników w sektorach wydobywczych, spożywczych, montowniach oraz innych typowo wytwórczych
– Kierowanie zespołem w partcypacyjnym modelu podejmowania decyzji na przykładzie doświadczeń największych korporacji
– Szkolenia integracyjne dla menedżerów w organizacjach wytwórczych
– Uporządkowane nadzorowanie sytuacji kryzysowych – wiodące modele i najważniejsze działania
– Projektowanie systemów utrzymania ruchy w organizacjach przemysłowych
– Oddziaływanie teorii Pięciu Esek na jakość i normy kontrolne w wytwarzaniu i wytwórstwie

W odpowiedzi na inne zapytania uczestników przygotowuję też inne kursy z wymenionej tu specjalizacji:

– przywództwo w organizacji komercyjnej
– komunikacja w zespole
– radzenie sobie ze stresem
– coaching, mentoring i zadania trenera wewnętrznego
– zarządzanie procesami i ich optymalizacja
Gorąco zapraszam Państwa do kontaktu!