Home » Blog » Ocena powdrożeniowa – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z zamknieciem projektu nr XGC/27 9 5 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania kwoty pomocowej z Amerykańskiego Programu Edukacyjnego

Harmonogram debata podczas seminarium przewiduje poniższe zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006″ Uzupełnienie programu
 • Analiza szacunkowa wartości wskaźników Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w odniesieniu do roku 2010 oraz 2015
 • Optymalizacja systemu wskaźników oraz kryteriów wyboru projektów w kontekście realizacji celów RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 • Ocena aktywności Kościoła katolickiego w Polsce w ubieganiu się o środki z funduszy Unii Europejskiej
 • Weryfikacja efektywności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie studium podyplomowego Hotele Na Szkolenia w Sudetach
 • Analiza oferty szkoleń zawodowych przygotowanej przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach SPO RZL i realizowanych w formie zamówień publicznych
 • Ocena dostępności beneficjentów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Ocena systemu komunikacji, informacji i promocji
 • Badanie stron internetowych instytucji tworzących system wdrażania PO i RPO w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 – 2013 I i II etap
 • Ewaluacja on-going w zakresie wybranych elementów realizacji ZPORR w woj. podkarpackim (dotyczy infrastruktury transportu drogowego, środowiskowej oraz rozwoju turystyki i kultury)
 • „Szacowanie i ocena efektów gospodarczych
 • Analiza i identyfikacja podmiotów podejmujących lokalne inicjatywy na terenach wiejskich
 • Ewaluacja bieżąca Działań 2.1, 2.2 PO KL – I edycja – Badanie Beneficjentów Indywidualnych
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Projekt będzie przeanalizowany pod kątem analizy ex post w następujących dotowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Uprawa trzciny cukrowej
 • Produkcja szkła gospodarczego
 • Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 • Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: hrubieszowski oraz grajewski

  Upoważnieni beneficjenci to: Spółdzielnia Socjalna „KGB KOMPUTERY, GRAFIKA, BRANDING”, Zakłady Urządzeń Górniczych GLIMAG S.A., P.U.H.P Firma „Olimp” Sprzedaż i zabudowy karawanów pogrzebowych, „, ASTEL S.C. Studio Satelitarnej Telewizji Kablowej, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Warmia” , Aram Multimedia Elżbieta Mrzygłocka, Edustacja.pl Sp. z o.o., JT Info Jacek Tobolski, Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o., Solimpex – Serwis Sp. z o.o., Zakład Elektroniki Przemysłowej ENIKA , BMC Sp. z o. o., SZWEDO GROUP Spółka Cywilna Leszek Szwedo Elżbieta Poźniak, Firma Usługowo-Handlowa „Mar-Bud” Jan Soczewka

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.