Home » Blog » Ogłoszenie – egzamin – Kurs Instruktorski

Ogłoszenie – egzamin – Szkoła TrenerówW tym miejscu prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla kursantów „Szkoła Instruktorów Interpersonalnych:

Celem szkoleniowca w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych wolontariuszy jednej z przedstawionych tutaj organizacji NGO, a w kolejnym kroku przygotowanie dla tej jednostki szkolenia na najlepiej pasujący do jej specyfiki jeden z poniższych tematów.

Pierwszym zadaniem jest program tematyczne szkolenia z biznesu

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA UZUPEŁNIAJĄCO NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • Menedżerka sprzedaży
 • Teoria ograniczeń – zarządzanie wąskimi gardłami w procesach produkcyjnych
 • Efektywne przywództwo
 • Sztuka rozmów oceniających- jak wyznaczać cele, jak oceniać, by motywować?


  LISTA JEDNOSTEK NGO DLA KTÓRYCH DOPUSZCZAMY REALIZACJA SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHEŁMSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „ACTIVUM”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ KULTURY I EDUKACJI
 • SPOŁECZNE TOWARZYSWTO OŚWIATOWE SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 30 W TYCHACH
 • RZESZOWSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŁUCZNICZY W RZESZOWIE
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM
 • „STOWARZYSZENIE POMOCY HONOROWYM DAWCOM KRWI”
 • STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE A JUTRO?
 • STOWARZYSZENIE ŁĄCZY NAS KANAŁ ELBLĄSKI LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
 • FUNDACJA „MARS, WENUS I ZDROWIE”
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ IMBRAMOWIC „DŁUBNIA U ŹRÓDEŁ”
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „VICTORIA JÓZEFÓW”
 • CHORĄGIEW LUBELSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO
 • INTEGRACJA POPRZEZ SZTUKĘ – SPOTKAJMY SIĘ…
 • STOWARZYSZENIE „AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO”
 • „PRZYSZŁOŚĆ W NAUCE”