Home » Blog » Opinie – szkolenia z innowacyjności – Ośrodek Doradztwa

Zestawienie nagrodzonych projektów w ramach grantów Włoskiego Grantu Szkoleniowego:

  • B9/Y/ŁÓDZKIE-, ekonomizacja innowacyjnej technologii wytwarzania tulei papierowych i rozszerzenie oferty przedsiębiorstwa., DOMINOPACK DOMINIK WIECZOREK, Dla tego wniosku ogłoszono subsydia na symulacje decyzyjne. Zalecane w tym projekcie szkolenia z zarządzania najlepiej zrealizuje IBD School.
  • D6/R/LUBELSKIE-, wzmocnienie konkurencyjności APR sp. z o.o. poprzez twórcza implementacja innowacyjnej platformy informatycznej typu SaaS w zakresie audio i videomarketingu., APR SA, Dla tego wniosku przyznano finansowanie na gry strategiczne. Rekomendowany trener zarządzania: Jacek Kudła. Zalecane szkolenia w instytucie Certes
  • A7/Y/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, Lekkie i inteligentne środowisko operacyjne dostępu do systemów odziedziczonych., VENCO , Dla tego zgłoszenia ogłoszono środki na symulacje team building. Rekomendowany trener HR: Wojciech Batko. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w instytucie Schenk Institute
  • 8/W/PODLASKIE-, skoordynowane uruchomienie innowacyjnych metod leczenia ortodontycznego prowadzących do rozszerzenia zakresu usług, NZOZ SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA ORTODONTYCZNA Katarzyna Becker, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono dofinansowanie na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener zarządzania: Jacek Santorski. Zalecane szkolenia biznesowe w firmie IBD Business School
  • D3/Z/LUBELSKIE-, Zintegrowany system pomiarowy D oparty na metodzie skanowania laserowego , GEO-STATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono subwencję na gry team building. Rekomendowany trener przywództwa: Szymon Santorski. Zalecane szkolenia w spółce Profess
  • CA6/K/ŁÓDZKIE-, Zwiększenie konkurencyjności firmy przez stworzenie innowacyjnego narzędzia do obsługi hoteli i gastronomii., WEB PREMIUM SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego aplikacji ogłoszono subwencję na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Wojciech Tymochowicz. Zalecane szkolenia w spółce Homo Creatore
  • 5/J/OPOLSKIE-, wielopoziomowe usprawnienie technologii usługowych innowacyjnych w skali świata w sieci klubów fitness, Platinium Wellness Sp. z o.o., Dla tego zgłoszenia zatwierdzono dotację na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener biznesu: Wojciech Batko. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w spółce Integra Consulting