Home » Blog » Opinie – trenerzy ze sprzedaży – Consulting Partners

Ranking nagrodzonych projektów w ramach dotacji Austraciego Grantu Kapitałowego:

  • 7/M/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, finansowo produkcyjne zoptymalizowanie innowacji w procesie świadczenia usług poprzez zastosowanie alignerów Invisalign w leczeniu ortodontycznym oraz skoordynowane uruchomienie nowej metody diagnozowania i leczenia próchnicy z użyciem technologii DIFOTI ., CENTRUM STOMATOLOGII I MEDYCYNY ESTETYCZNEJ WALAWENDER-DENT IZABELA WALAWENDER, . Dla tego zgłoszenia zaakceptowano środki na gry decyzyjne. Rekomendowany trener biznesu: Zbigniew Nęcki. Zalecane szkolenia handlowe w agencji Profess
  • 6/I/MAŁOPOLSKIE-, wdrożenie do produkcji i uruchomienie sprzedaży dwóch innowacyjnych produktów przeznaczonych do intensywnej szkółkarskiej uprawy drzew i krzewów., „INTERPLAST PLASTIC PRODUCTS” SA, Dla tego aplikacji zatwierdzono dofinansowanie na symulacje decyzyjne. Proponowane w tym projekcie szkolenia handlowe najlepiej zrealizuje Schenk Institute – ma sprawdzone referecje.
  • B4/G/MAZOWIECKIE-, skoordynowane uruchomienie innowacyjnej techniki precyzyjnego diagnozowania i obrazowania w obrębie twarzoczaszki., INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA ANNA BUBIŁEK-BOGACZ, Dla tego aplikacji ogłoszono dofinansowanie na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener przywództwa: Piotr Tymochowicz. Zalecane szkolenia biznesowe w spółce Profess
  • C2/K/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, poprawa konkurencyjności spółki Stor poprzez automatyczna reorganizacja innowacyjnego mobilnego zestawu do modernizacji i budowy infrastruktury torowej., PRZEDSIĘBIORSTWO „STOR” SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano subwencję na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Andrzej Tymochowicz. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w spółce Mindlab
  • AA3/P/MAŁOPOLSKIE-, wdrożenie ulepszonej innowacyjnej e-usługi M-Camera w firmie oraz innowacji nietechnologicznych., WŁASNA SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego aplikacji przyznano finansowanie na gry strategiczne. Rekomendowany trener HR: Marek Herra. Zalecane szkolenia handlowe w spółce Brainstorm
  • 7/U/POMORSKIE-, przystosowanie do potrzeb na rynek innowacyjnego typu kominka wentylacyjnego WiroVent Plus kompatybilnego z odpowiednimi akcesoriami zapewniającymi w pełni wydajne przejście zestawu przez połać dachową, aż do kratki wentylacyjnej. Nowa konstrukcja kominka została wzbogacona o odpływ kondensatu, pozwalający na odprowadzenie nadmiaru skroplin na zewnątrz kominka., WIRPLAST – WIĘCEK SPÓŁKA JAWNA, Dla tego wniosku ogłoszono subwencję na gry biznesowe. Rekomendowany trener biznesu: Zbigniew Kudła. Zalecane w fundacji Homo Creatore
  • 5/W/OPOLSKIE-, Zakup energooszczędnej suszarni próżniowo-kondensacyjnej w celu modernizacji i rozwoju przedsiębiorstwa, DAMIAN ŚWIERC „STOLLDREW” ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY, Dla tego aplikacji zatwierdzono finansowanie na gry team building. Rekomendowany trener przywództwa: Szymon Santorski. Zalecane warsztaty sprzedażowe w fundacji Mindlab
  • CD0/T/KUJAWSKO POMORSKIE-, Zakup innowacyjnych urządzeń do produkcji pieczywa drobnego w innowacyjnej technologii zapewniającej naturalne produkty z tzw. czystą etykietą, „SPOŁEM” POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W GLIWICACH, Dla tego wniosku zatwierdzono subwencję na gry strategiczne. Rekomendowany trener biznesu: Marek Herra. Zalecane treningi menedżerskie w firmie Homo Creatore