Home » Blog » Scenki z zarządzania – wytyczne do zaliczenia


Ogłaszamy że na programie Dydaktyka Doswiadczalna i Symulacje Szkoleniowe dopuszcza się następujące książki do pracy dyplomowej:

  • zabawa słownikowa : „Inkwizycja jako instrument polityczny i społeczny działalności Kościoła Katolickiego w wiekach średnich” oraz „Protest song w amerykańskiej muzyce rozrywkowej od lat sześdziesiątych do lat dziewiedziesiątych XX wieku”
  • symulacja biznesowa – „Inkwizycja- historia, metody dzialania, ofiary” oraz „Wpływ reklamy telewizyjnej na zachowanie konsumentów w Polsce”
  • zabawa strategiczna – „Obraz kobiety w prasie katolickiej na danych źródłowych z miesięcznika „W drodze” w latach 2006-2009” i Korporacyjne Symulacje Menedżerskie oraz „Rosja i Rosjanie w publicystyce polskiej (na materiale) Gazety Wyborczej”
  • gra kreatywna – „FC Barcelona jako symbol tożsamości narodowej Katalończyków” oraz „Usługi oferowane przez „pływające hotele” linii Cunard”
  • gra biznesowa – „Unesco – struktura organizacji i jej działalność w Polsce” oraz „Mitopoetycki obraz rusałki. Konteksty nurtu romantycznego”
  • zabawa strategiczna : „Hiszpania a Polska – dwa obrazy katolicyzmu w zjednoczonej Europie” oraz „Udział prasy w kształtowaniu mentalności społecznej Polaków”
  • symulacja lingwistyczna – „Źródła roztoczańskie jako obiekty turystyczno-krajobrazowe” i „Rola i zadania samorządu terytorialnego na przykladzie Starostwa Powiatowego w Pleszewie”
  • symulacja słownikowa – „Pogrzeb w teologii prawosławnej i katolickiej” i „Badanie czułości czujników światłowodowych na pobudzenie mechaniczne”
  • zabawa zespołowa – „Słownik gwary przestępczej” i „Turcja w polityce Jana III Sobieskiego”