Home » Blog » Subwencje na szkolenia z zarządzania


Ogłaszamy że w ramach pogramu unijnego „Wielkopolski Program Pomocowy” do następnego etapu zaakceptowano tu wymienione aplikacje:

 • stworzenie mobilnej platformy komunikacyjnej wideo dla przedsiębiorstw – szkolenia interpersonalne
 • wypracowanie multimedialnego serwisu edukacyjnego zawierającego 5 e-usług – treningi HR
 • Treningi Prezentacyjne – warsztaty z przywództwa
 • wypracowanie pakietu e-usług „Wirtualny Specjalista” – treningi z przywództwa
 • stworzenie portalu mobilnego RentMania umożliwiającego umieszczanie ofert okresowego wynajmu nieruchomości i sprzętu sportowo-turystycznego – treningi z przywództwa
 • stworzenie portalu z kompleksowym zestawem e-usług dla branży fryzjerskiej – szkolenia z obslugi klienta
 • stworzenie społecznościowego portalu mobilnego dla maturzystów Maturzakipl, ułatwiającego organizowanie, zdobywanie i weryfikację posiadanej wiedzy – szkolenia ze stresu
 • progres konkurencyjności iFusion poprzez stowrzenie i uruchomienie na rynek produktu Open Connect – treningi menedżerskie
 • zoptymalizowanie potencjału badawczo – rozwojowego STOMIL SANOK SA – warsztaty negocjacyjne
 • Akcelerator EIT+ spółek innowacyjnych o hybrydowym profilu branżowym – szkolenia negocjacyjne
 • weryfikacja procesów biznesowych pomiędzy firmą Net-s a firmami współpracującymi poprzez zaimplementowanie nowoczesnego systemu NET-S B2B – treningi firmowe
 • zaudytowanie i uruchomienie innowacyjnej technologii produkcji pianki drobnokomórkowej PUR metodą nieciągłą w rurach preizolowanych – treningi miekkie
 • Biuroportpl nowoczesna e-usługa umożliwiająca zautomatyzowane prowadzenie e-sekretariatu – treningi z asertywności
 • Budowa przedsiębiorstwa produkcji modułów fotowoltaicznych o wysokim potencjale nowoczesnym – szkolenia biznesowe
 • Chroń swój sukces! Ochrona własności intelektualnej dla firm – treningi z kreatywności
 • Dywersyfikacja produkcji zakładu w Mielcu poprzez zakup nowoczesnych technologii – treningi firmowe
 • Ekspansja na rynki zagraniczne firmy „DANPOL” z wykorzystaniem „Paszportu do importu” – szkolenia z przywództwa