Home » Blog » Symulacje menedżerskie – hipotezy do pracy magisterskiej


Potwierdzamy iż na studiach Uczenie Psycholingwistyczne i Symulacje Eksperymentalne polecamy nizej wymienione książki do prezentacji zaliczeniowej:

  • zabawa strategiczna : „Rola Organizacji Narodów Zjednoczonych i Rady Europy w przestrzeganiu i ochronie praw człowieka” oraz „Kult Świętego Wojciech w Gnieźnie i jego związki ze współczesną turystyką kulturową”
  • zabawa strategiczna : „Problematyka społeczna w powieściach antyutopijnych G. Orwella, A Huxlega i E Zamiatina” i „Klasyka literacka w kinie – porównanie konkretnego dzieła orginalnego i jego adaptacji filmowej (Dracula) ”
  • gra menedżerska – „Prasowe obrazy kobiet w ciąży. Omówienie zagadnienia na przykladzie ocenianych czasopism kobiecych” i Gry Menedżerskie Organizowane Dla Inżynierów oraz „Realizacja programu kulturalnego galeria regionalna (na przykladzie Dużej Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie)”
  • gra lingwistyczna – „Idea współczesnego feminizmu w twórczości Olgi Tokarczuk” oraz „Wizerunek w kulturze popularnej”
  • gra menedżerska – „Projekt własnego gospodarstwa agroturystycznego w Wylągach” oraz „Zróżnicowanie opadów na terenie Polski”
  • zabawa edukacyjna – „Wywiad jako źródlo wiedzy” i „Percepcja chrześcijaństwa w Japoni”
  • gra biznesowa : „Czego boi się współczesny człowiek? Refleksje o kondycji egzystencjalnej na podstawie seriali telewizyjnych” i „Rola folkloru w życiu człowieka i społeczeństwa na modelu Rosji”
  • gra lingwistyczna – „Współpraca państw europejskich w zakresie bezpieczeństwa i obronności u progu XXI wieku. Aspekt pojęciowy, prawny i polityczny” oraz „Fabryka Boleslawa Kasprowicza w Gnieźnie”
  • symulacja kreatywna – „”A jakby tak trocę zboczyć to co?” Homoedyzm postaci literackich w twórczości Witolda Gombrowicza na współczesnym jej tle twórczości wybranych prozaików polskich” i „Komunikacja psychiki, ducha i materii. Oblicza naszej duchowości i transgresje kulturowe wspołczesnej Europy”