Home » Blog » Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z rozliczeniem działania funduszowego nr RIJL/92 5 8 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania dotacji z Środkowoeuropejskiego Priorytetu Spójności

Harmonogram debata podczas seminarium obejmuje następujące grupy panelowe:

 • Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Ocena stanu przygotowania instytucji regionu łódzkiego do wykorzystania środków z RPO WŁ
 • Efektywne wdrożenie Narodowej Strategii Spójności poprzez lepszą współpracę środowisk naukowych i biznesu
 • „Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków do Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce
 • Pomiar skuteczności implementacji priorytetów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Sale konferencyjne Szkolenia w Częstochowie
 • Analiza systemu monitoringu na pozimie regionalnym
 • „Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
 • Polskie ministerstwa jako organizacje uczące się – analiza potecjału w kontekście realizacji zasady ,,good governance”
 • Wpływ interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno – ściekowej na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno – gospodarczy
 • projektów wodno-ściekowych i
 • Badanie zdolności absorpcyjnych potencjalnych Beneficjentów/Projektodawców w ramach Priorytetu VII PO KL 2007 – 2013 w województwie pomorskim
 • Wpływ środków EFS na skuteczność działań podejmowanych w ramach systemu integracji zawodowej osób wykluczonych społecznie w Wielkopolsce
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Fundusz zostany omówiony pod kątem analizy ex post w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja wyrobów pończoszniczych
 • Produkcja narzędzi
 • Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
 • Demontaż wyrobów zużytych
 • Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • Działalność związana z tłumaczeniami
 • Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: nowosolski oraz piaseczyński

  Upoważnieni beneficjenci to: PIASKOWY DARIUSZ Uslugi Budowlano – ślusarskie Piaskowy Dariusz, STOEN S.A., MIKA Autosprzedaż, Logistyka medyczna Logmed, Stowarzyszenie Użytkowników Kablowej Telewizji Satelitarnej „KOR-SAT” , SAT TV Kabel Międzyzdroje S.C. , BeClever , Eko-Soft Maciej Korpik, Horus system sp. z o.o. , MANN Net Spółka z o.o., Rabugino , Terplast Sp. z o.o. Zakłady Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych, Laurus sp. z o.o., MDD Services Dawid Węgliński-Rosiński, Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Spółka z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.