Home » Blog » Warsztat unijny – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z podjętą strategią upowszechnienia programu nr GAY/49 4 8 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania budżetu z Amerykańskiego Programu Społecznego

Porządek dyskusja podczas spotkania obejmie wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • Analiza przyczyn braku aktywności lub niskiej aktywności niektórych samorządów gminnych w sięganiu po wsparcie z Funduszy Unijnych
 • Rodzaje projektów realizowanych w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 i ich znaczenie dla rozwijania i prowadzenia działalności go
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (12 rund ewaluacji on-going)
 • Ocena efektywności wdrożenia założeń EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Sale konferencyjne Wyjazdy integracyjne w Poznaniu
 • Ocena postępu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 oraz identyfikacja problemów w absorpcji środków Programu
 • Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim
 • Ocena stanu realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w 2009 r.
 • Ewaluacja on-going w zakresie wybranych elementów realizacji ZPORR w woj. podkarpackim (dotyczy infrastruktury transportu drogowego, środowiskowej oraz rozwoju turystyki i kultury)
 • Identyfikacja najistotniejszych problemów i barier, które mogą wystąpić na etapie realizacji projektów w ramach V osi POIiŚ
 • Analiza kierunków wspierania rozwoju kapitału ludzkiego w Wielkopolsce
 • Wpływ funduszy unijnych na gospodarkę Polski w latach 2004-2020 (za pomocą modelu EUImpactMod)
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Program będzie przeanalizowany w aspekcie skutków wdrożenia w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich
 • Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
 • Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostałe formy udzielania kredytów
 • Działalność związana z pakowaniem
 • Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Wrocław oraz rzeszowski

  Upoważnieni beneficjenci to: BELOIT „FAMPA” S.A., Zakłady Radiowe ELTRA S.A. , Ars-Alarm, Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczno-Położniczy Zbigniew Wolski, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Tęcza” , Telewizja Kablowa Opoczno Sp. z o.o. , Biometryczne Systemy Zabezpieczeń sp. z o.o., DZT TYMIŃSCY SPÓŁKA JAWNA, ISSystems Piotr Przybysz, LangMedia , Salutaris Sp. z o.o., Wytwórnia Pianek Poliuretanowych Sp. z o.o., DB Druk Tape sp. z o.o., OTS Mirosława Sarnowska, Polskie Centrum Marketingowe

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.