Home » Blog » Wyjazdy integracyjne – Letni Program


Partnerom i kooperantom, których nazwy poniżej, serdecznie dziękują ze strony Wydziału Zarządżania Organizacją za zaangażowanie na mecenat naukowy – podpisano: Anastazy Antos, Stanisław Ambrożko, Dobiesław Stępkowski i Stanisław Karwowski

 • IV Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Laboratoryjno-Szkoleniowa „Jesienne Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne okulistyczne”
 • Dziesiąty Kongres Mentorów sektora publicznego Spotkania Biznesowe w jaskiniach
 • Między empirią a teorią.Abp Józef Życiński (1948-2011) in memoriam
 • Szkolenie Symulacyjne team building „aktualne Kierunki Alergologii a także Pneumonologii”
 • Hospicjum polskie a także Kościół św. Stanisława w Rzymie
 • Sacrum a przestrzeń – z problematyki badań nad systemami komunikacyjnymi XVIII-XX w.
 • Znaczenie filozofii Oświecenia w kulturze europejskiej – człowiek wśród ludzi
 • XV Konferencja doktorów i Młodych Uczonych – „Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie oraz geologii”.
 • Diagnostyka dopplerowska w położnictwie i ginekologii ( diagnozy skryningowe i ocena dobrostanu płodu).
 • Posiedzenie Eksperymentalno-Szkoleniowe światowego Towarzystwa Gastroenterologiii
 • Obrazowanie makrocząsteczek, komórek, tkanek oraz narządów – Szkoła Zimowa, Warszawa, 15-16.12. 2014
 • Bilad as-Sudan – napięcia oraz konflikty
 • X Konferencja Laboratoryjno – Szkoleniowa Kardiologia Europejska
 • Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym społeczeństwie. Różne oblicza opieki nad osobami starszymi.