Home » Blog » Zabawy Team Building – Katowicki Kongres


Wszystkim niżej wymienionym w pas się kłaniając dziękują w imieniu Kierownictwa Fundacji za czas poświęcony na wsparcie – podpisano: Arian Horzela, Bernart Bryniak, Włodzimierz Harwig i Dawid Ficek

 • 13. Sesja Doktorancka
 • Lubelski Kurs Dyrektorów sektora publicznego Wydarzenia Firmowe
 • Estetyka Kanta. Pojęcia, tematy empiryczne , inspiracje II Warszawsko-Toruńskie Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne Estetyczne
 • IV Kongres Wentylacji Mechanicznej a także Terapii Oddechowej
 • TRANSPORT, ROZWÓJ REGIONALNY, EKOLOGIA
 • Grody Czerwieńskie – złote jabłko polskiej archeologii. Studium Przypadku integracyjne nr 3 25-27.11.2015 Grudziądz
 • Akustyka w językoznawstwie – językoznawstwo w akustyce
 • Janina i Tadeusz Kotarbińscy: Racjonalność w myśleniu i działaniu
 • Oblicza nierówności społecznych – marginalizacja
 • Rodzina: podstawowe dobro ludzkości
 • Interdyscyplinarny model opieki nad osobami starszymi- dysfunkcje biopsychospołeczne w okresie starości jako wyzwanie dla współczesnej opieki geriatrycznej
 • obszary badawcze interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości jak również porzadku w gminach
 • Konferencja Teoretyczna team building „Arcybiskup Józef Teodorowicz – wielki mówca oraz patriota”
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Kurs Branżowy team building „Współczesne Zastosowanie Substancji Pochodzenia Naturalnego”