Home » Blog » Zawiadomienie – test – Szkoła Dla Trenerów

Aktualności – test – Szkolenie Dla TrenerówNiniejszym prezentujemy aktualne zadania egzaminacyjne dla uczestników kursu „Akademia Coachów HR:

Obowiązkiem kandydata w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych wolontariuszy jednej z przedstawionych tutaj organizacji non profit, a następnie przeprowadzenie dla tej jednostki warsztatu na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z poniższych problemów.

Głównym elementem pracy będzie program problemowe szkolenia asertywność

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA UZUPEŁNIAJĄCO TE TEMATY SZKOLENIA:

 • Zarządzanie produktem (product management)
 • trening przywództwa – business studio
 • Zarządzanie szkoleniami w perspektywie biznesowej przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie zespołem w zmianie


  LISTA STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH UMOŻLIWIAMY ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W PRZEMYŚLU
 • STOWARZYSZENIE „NASZA SZKOŁA” W PIOTROWICACH
 • FUNDACJA WARSZAWSKIEGO CHÓRU CHŁOPIĘCEGO
 • TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ „START” W POLKOWICACH
 • STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ WSPIERAJĄCYCH INTEGRACJĘ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH INTEGRACYJNYCH NR 4 W KIELCACH „SZANSA DZIECIOM”
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZAŁAMAISTEK I MAŻORETEK
 • FUNDACJA POMOCY DZIECIOM „BĄDŹ DOBROCZYŃCĄ”
 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NARCIARSTWA I PRZYRODY
 • STOWARZYSZENIE IMIENIA KSIĘDZA PROFESORA EDWARDA NAWROTA
 • UCZNIOWSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY „JUNIS”
 • EMMAUS
 • MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „RAZEM”
 • STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „AB OVO”
 • STOWARZYSZENIE KLUTURALNO SPORTOWE „REDZKA SZÓSTKA”
 • FUNDACJA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH – POMERANIAN STUDENTS” COALITION