Home » Blog » Zwycieskie warsztaty ze sprzedaży

 • Ewaluacja w ramach 7 i 8 osi priorytetowej PO IG w 2009 roku
 • FONline – mobilny serwis e-usług dla transportu i bazy noclegowej
 • HelpInvest – szkolenia biznesowe
 • Informatyzacja procesów B2B w firmie Nova Finance oraz u współpracujacych z nia partnerów biznesowych – szkolenia z konfliktów i firmowe szkolenia sprzedażowe
 • modernizacyjne technologie dla poprawy bezpieczeństwa małego lotnictwa SWING (Safe Wing) – warsztaty z obslugi klienta
 • Mieszane Kursy Dla Przedstawicieli – szkolenia z obslugi klienta i pracownicze szkolenia z zarządzania czasem
 • Inteligentny system Informacyjny dla Globalnego Monitoringu, Detekcji i Identyfikacji Zagrożeń (INSIGMA)
 • elektroniczna struktura wspomagajaca zarządzanie pracownikami w systemie telepracy – szkolenia z konfliktów
 • Komponentowa koncepcja obliczeń konstrukcyjnych – szkolenia z kreatywności
 • Kompozyty polimerowe o podwyższonej stabilności termicznej i obniżonej palności –
 • MobiGuidepl – cyfrowa koncepcja mobilnych przewodników turystycznych – szkolenia biznesowe
 • Nov@r Connect cyfrowa platforma wsółpracy z dostawcami i odbiorcami Novar Sp z oo
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – warsztaty z przywództwa
 • Nowy wzór użytkowy urządzenia lakierniczego z indukcyjnym transferem ciepła – szkolenia HR
 • OPRACOWNIE harmonogramu ekspansji importu DLA PROMUS SPÓŁKA Z OO – szkolenia pracownicze
 • Panel Administracyjno-Księgowy dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Firm Administracyjnych z dostępem przez Internet
 • Plan dynamizacji importu podstawą dynamizacji działalności eksportowej Fabryki Mebli Mikołajczyk – warsztaty z delegowania
 • PKWiU 722111 – treningi pracownicze
 • Pozyskanie usług doradczych na sporządzenie koncepcji dynamizacji importu firmy Interszczel
 • Pozyskiwanie i realizacja zleceń usług montażu elektronicznego przy wykorzystaniu kooperacji przedsiębiorstw i automatyzacji platformy elektronicznej – szkolenia ze stresu
 • Prototyp systemu uszczelnienia obrotu paliwami płynnymi dla stacji paliw – treningi z komunikacji
 • Rezerwujnet – platforma on-line wspierania zarządzania klubem sportowym
 • SKOK TECHNOLOGICZNY eksportu KOSMETYKÓW PRZEZ FIRMĘ ORGANIQUE SC WP CZARSCY – warsztaty z komunikacji
 • skok technologiczny działalności importowej firmy Absolut poprzez pozyskanie koncepcji ekspansji importu
 • rozwój działalności importowej przedsiębiorstwa Acuarius Consulting – treningi z obslugi klienta
 • skok technologiczny działalności B+R przedsiębiorstwa Globema poprzez uruchomienie Centrum ekspansji Oprojektowania
 • skok technologiczny firmy SILVEST SA poprzez pozyskanie inwestorów zewnętrznych – szkolenia z asertywności
 • skok technologiczny spółki ELPIGAZ poprzez eksport
 • rozwój współpracy z kontrahentami z branży reklamowej poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi IT – treningi pracownicze
 • Świadczenie e-usługi generowania perspektyw sprzedażowych (lead generation)
 • Turbogenerator z regeneracją energii spalin: sporządzenie metodyki i wdrożenie produkcji – szkolenia handlowe
 • Uruchomienie innowacyjnej procedury produkcji substancji czynnych oraz reorganizacja infrastruktury B+R – szkolenia z konfliktów
 • Vinci: usługowa koncepcja zdalna, przeznaczona dla osób chcących zasystemować wnętrze mieszkania/domu/lokalu użytkowego
 • Wejście firmy VBW Engineering Sp z oo z Gdyni na nowe rynki europejskie – treningi z przywództwa
 • wzmocnienie projektu celowego eDOK oraz wzmocnienie wdrożeń wyników tego planu – warsztaty ze stresu
 • wwwniejadewciemnopl – stworzenie serwisu narzędziowej rezerwacji on-line usług turystycznych
 • Wyposażenie w sprzęt, materiały biurowe, wynajem powierzchni biurowej oraz leasing samochodu w IW – BGK w 2010 r – warsztaty z zarządzania czasem
 • Wytwarzanie zbiorników ciśnieniowych i innych produktów z kompozytów – szkolenia biznesowe
 • Zabrze – kopalnia możliwości sporządzenie terenów inwestycyjnych poprzez działania studyjno-koncepcyjne
 • nabycie i implementacja wielopoziomowego procesu ONETASK usprawniającego procesy wymiany informacji pomiędzy firmą Netizens i klientami – treningi z konfliktów
 • pozyskanie innowacyjnej maszyny do produkcji kruchych ciastek z ciasta francuskiego – treningi z przywództwa}