Home » Blog » Zabawy Team Building – Nowy Program


Wszystkim niżej wymienionym tu i teraz składają wyrazy wdzięczności ze strony Kierownictwa Fundacji za zaangażowanie na mecenat merytoryczny – podpisano: patryk Rocki, Zugfryd Samek, Gabriel Burzyk i Mirosław Bieńkowski

 • Argumentacja w mediach
 • Krakowski Panel Kierowników sektora usługowego Szkolenia Integracyjne na wodzie
 • „Spotkanie Edytorów” – metodologia nauk
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Kół Naukowych „Kryminalistyka w służbie procesu karnego”
 • Sympozjum pn. „System seismobile – sejsmiczny system mobilny dla potrzeb diagnostyki podłoża szlaków komunikacyjnych”
 • Spotkanie team building Naukowe pt. Transport ciepła jak również masy w mikroskali, 11 grudnia 2015r. Kraków
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Szkolenie menedżerskie team building Elektroniczne postępowania upominawcze. Doświadczenia oraz perspektywy
 • obecne zagadnienia edukacyjne zarządzania przedsiębiorstwami wydobywczymi – sesja naukowa
 • problemy , możliwości i zagrożenia a także postępy w opiece nad pacjentem z chorobą układu nerwowego
 • XIV Studium Przypadku team building Energoelektronika w Nauce oraz Dydaktyce 2015
 • VI Dni Kultury Amerykańskiej: Amerykańskie Południe. Rola, znaczenie oraz specyfika w amerykańskiej kulturze jak również historii
 • I Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Spotkanie Cykliczne team building „Senior eu. Pozytywne starzenie”
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Kongres Planarny team building pt. Planowanie jak również zagospodarowanie przestrzenne – aspekty materialne a także proceduralne w teorii jak również praktyce.
 • Sesja naukowa poświęcona 100-leciu urodzin profesora Stanisława Hartmana