Home » Blog » Dofinansowanie na kursy z zarządzania


Potwierdzamy że w ramach pogramu dofinansowań „Pomorski Fundusz Społeczny” do ostatniego etapu dopuszczono poniższe programy:

 • zbudowanie elektronicznego serwisu zadaniowego modelowania wydatków budżetowych – treningi firmowe
 • stworzenie mobilnej usługi treningu umysłu i dynamizacji inteligencji online – SiłowniaUmysłu – szkolenia z przywództwa
 • Kursy Z Twórczności – szkolenia z kreatywności
 • – treningi zamkniete
 • zbudowanie portalu mobilnego e-kariera – szkolenia menedżerskie
 • stworzenie serwisu i e-usług z branży utrzymania czystości szansą na przyrost konkurencyjności firmy TS – treningi z zarządzania czasem
 • stworzenie, uruchomienie i promocja platformy dostarczającej kompleksowe narzędzie do zarządzania nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych – warsztaty z przywództwa
 • przyrost innowacyjności przedsiębiorstwa dzięki notyfikacji substancji aktywnej oraz wdrożeniu nowych produktów, w których zostanie ona wykorzystana – warsztaty z przywództwa
 • wzmocnienie potencjału badawczo-rozwojowego firmy Tymbark-GMW poprzez rozbudowę laboratorium – warsztaty zamkniete
 • Automatyczna identyfikacja pojazdów z wykorzystaniem systemu kamer – treningi z przywództwa
 • standaryzacja współpracy przedsiebiorstwa BH-Res z partnerami w celu podniesienia konkurencyjnosci – szkolenia miekkie
 • Bezprzewodowy, szerokopasmowy dostęp do Internetu i sieci telefonicznej – WiMAX 80216e – szkolenia z zarządzania projektem
 • Budowa i wyposażenie Wydziału Badwczo- Rozwojowego Spółki dla podjęcia działalności B+R – warsztaty interpersonalne
 • CCA – wirtualny doradca kredytowy – treningi z konfliktów
 • DevCastZonecom – nowy wymiar e-edukacji dla systemistów – warsztaty z kreatywności
 • Ebudowlaniecpl – szkolenia negocjacyjne
 • Ekspansja specjalistycznej firmy szkoleniowej na zagraniczne rynki – warsztaty sprzedażowe