Home » Blog » Pomoc pieniężna na szkolenia biznesowe


Ogłaszamy że w ramach funduszu dotacyjnego „Kujawsko Pomorski Program Infrastrukturalny” do czwartego etapu dopuszczono następujące wnioski:

 • wypracowanie zdalnej platformy społecznościowo-aukcyjnej – szkolenia firmowe
 • – szkolenia z zarządzania czasem
 • Szkolenia Motywacja Pozafinansowa – szkolenia z przywództwa
 • stworzenie otwartego katalogu monet oraz aplikacji do zarządzania kolekcjami monet – warsztaty z przywództwa
 • zbudowanie portalu obsługi finansowo-księgowej dla małych i średnich przedsiębiorstw – szkolenia pracownicze
 • zbudowanie prototypu, a następnie wdrożenie do produkcji Detektora wykrywającego wycinkę drzew w lasach, wraz z możliwością wysyłania informacji o nielegalnej wycince do Służb Nadzoru Lasów – szkolenia z delegowania
 • zbudowanie usługi inteligentnego obrazu świadczonej drogą elektroniczną – treningi z zarządzania czasem
 • wzrost innowacyjności nowymi procedurami wytwarzania oraz nowymi i ulepszonymi produktami – treningi firmowe
 • zoptymalizowanie potencjału badawczo-rozwojowego poprzez uruchomienie metodyki syntezy siRNA w skali laboratoryjnej, mających zastosowanie w ekspansji nowoczesnych leków – treningi zamkniete
 • ”opracowanie i implementacja procedury wytwarzania koncentratów z dodatkiem związków przyspieszających degradację tworzyw termoplastycznych” – szkolenia sprzedażowe
 • modyfikacja współpracy przedsiebiorstwa BH-Res z partnerami w celu podniesienia konkurencyjnosci – treningi sprzedażowe
 • badanie Możliwości Ekspansji Firmy EUROCHIT na Rynku Skandynawskim – szkolenia z przywództwa
 • Budowa modelu przepływu rejestrów pomiędzy firmą OMNIS a kooperantami wspierającego obsługę serwisową, wdrożeniową i handlową – szkolenia ze stresu
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – szkolenia z obslugi klienta
 • Doradztwo eksportowe szansą poprawy konkurencyjności firmy HAK-HOL na rynkach zagranicznych – szkolenia menedżerskie
 • Dywersyfikacja produkcji zakładu Ostróda Yacht poprzez wdrożenie modernizacyjnej procedury PRISMAXXI – szkolenia zamkniete
 • E-konfigurator modelów solarnych – szkolenia zamkniete