Home » Blog » Rekomendacje – trenerzy z innowacyjności – Akademia Rozwoju Biznesu

Baza wygranych projektów w programie grantów Austraciego Grantu Badawczego:

  • 3/E/ŁÓDZKIE-, ekonomizacja technologii TRUe-doc nowego sposobu zabezpieczania dokumentów, wyrobów i opakowań przed fałszowaniem i sprawdzania ich autentyczności, DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego projektu zatwierdzono finansowanie na gry decyzyjne. Proponowane w tym projekcie szkolenia biznesowe najlepiej zrealizuje szkoleniowiec z referencjami.
  • 1/H/KUJAWSKO POMORSKIE-, finansowo produkcyjne zoptymalizowanie innowacji procesowej i produktowej poprzez zakup innowacyjnego urządzenia do elektrotermicznego podgrzewu rurociągów., BARTOSZ ZIARKO LUBRICO, Dla tego zgłoszenia ogłoszono finansowanie na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener interpersonalny: Szymon Skała. Zalecane szkolenia biznesowe w spółce IBD Business School
  • A8/K/DOLNOŚLĄSKIE-, Profesjonalizacja, komercjalizacja i wdrożenie innowacyjnych procesów w zakresie kompleksowej innowacyjnej usługi inspekcji i robót kanalizacyjno – renowacyjnych w oparciu o mobilną linie wielosegmentową., Bielski Zakład Instalacyjny „EL-GAZ-S” Marek Ścisłowski, Dla tego projektu przyznano dotację na gry biznesowe. Rekomendowany trener przywództwa: Marek Skała. Zalecane szkolenia w spółce Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • H1/A/ŚLĄSKIE-, wdrożenie innowacyjnej usługi terapii bólu z zastosowaniem najnowszych rozwiązań technologicznych., PORADNIA SPECJALISTYCZNA GRUNWALDZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego zgłoszenia ogłoszono dofinansowanie na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener biznesu: Mateusz Grzesiak. Zalecane szkolenia biznesowe w spółce Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • A4/X/DOLNOŚLĄSKIE-, Utworzenie nowoczesnej stacji kontroli pojazdów oraz warsztatu obsługowo-naprawczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą szansą na rozwój firmy., TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY I KRAJOWY TOMASZ DZIDA SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego aplikacji zaakceptowano środki na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Zbigniew Kudła. Zalecane warsztaty sprzedażowe w spółce Homo Creatore
  • G0/N/PODKARPACKIE-, wzmocnienie konkurencyjności salonu poprzez ekonomizacja innowacyjnych technologii i usług., STACH KARINA, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono dofinansowanie na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener HR: Marek Grzesiak. Zalecane treningi menedżerskie w spółce IBD Business School
  • DF4/L/LUBELSKIE-, Zakup urządzeń oraz stworzenie oprogramowania dla telemedycznego systemu do akwizycji wyników badań i kontaktu z pacjentem dla nowej usługi Spółki Telecare, TELECARE SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego projektu przyznano dotację na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener zarządzania: Mateusz Tymochowicz. Zalecane szkolenia w spółce Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego